PRIVACYVERKLARING

INFORMATIE OVER DE VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

1.1 Bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw interesse. Hieronder informeren we u over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Vanderzeemode. De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon of organisatie die beslist over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling voor de beveiliging van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan “https://” en het slotje in de adresbalk van uw browser.

GEGEVENSVERZAMELING BIJ HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE

Bij een louter informatief gebruik van onze website, dus zonder registratie of het versturen van informatie, verzamelen we alleen de gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). De volgende gegevens worden bij uw bezoek verzameld:

 • Bezochte website
 • Datum en tijd van toegang
 • Hoeveelheid verzonden data in bytes
 • Bron/verwijzing van waar u naar de pagina kwam
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikte IP-adres (geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats volgens Art. 6 lid 1 lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Deze gegevens worden niet gedeeld of op een andere manier gebruikt, tenzij er concrete aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik.

COOKIES

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige cookies worden na het sluiten van uw browser verwijderd (sessiecookies), andere blijven op uw apparaat en herkennen uw browser bij een volgend bezoek (permanente cookies).

Cookies kunnen ook persoonsgegevens verwerken. De verwerking gebeurt volgens Art. 6 lid 1 lit. b of f AVG, afhankelijk van het doel van de cookie. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over hun acceptatie.

CONTACT

Bij contact met ons (bijv. via contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens verzameld en gebruikt om uw vraag te beantwoorden of de technische administratie van het contact.

GEGEVENSVERWERKING BIJ HET AANMAKEN VAN EEN KLANTACCOUNT EN CONTRACTAFHANDELING

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt voor contractuele doeleinden of bij het aanmaken van een klantaccount.

GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETING

6.1 Aanmelding voor onze e-mailnieuwsbrief

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief ontvangt u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres.

6.2 Verzending van e-mailnieuwsbrief aan bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres heeft gegeven bij het kopen van producten of diensten, kunnen we u regelmatig aanbiedingen sturen voor soortgelijke producten of diensten uit ons assortiment. Hier is geen afzonderlijke toestemming voor nodig.

GEGEVENSVERWERKING VOOR ORDERAFHANDELING

7.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafhandeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen. Uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan de betrokken bankinstelling in het kader van de betalingsafhandeling, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsafhandeling. Als er betaaldienstaanbieders worden gebruikt, informeren we u hierover expliciet. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is Artikel 6, lid 1, onder b AVG.

7.2 Gebruik van Betaaldienstaanbieders

Paypal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of, indien aangeboden, “Aankoop op rekening” of “Betalen in termijnen” via PayPal, worden uw betalingsgegevens doorgegeven aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). De doorgifte gebeurt volgens Artikel 6, lid 1, onder b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsafhandeling.

Voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of, indien aangeboden, “Aankoop op rekening” of “Betalen in termijnen” via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor om een kredietwaardigheidscheck uit te voeren. Uw betalingsgegevens kunnen in dat geval worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus op basis van Artikel 6, lid 1, onder f AVG, gebaseerd op het legitieme belang van PayPal om uw kredietwaardigheid te beoordelen. Het resultaat van de kredietwaardigheidscheck wordt door PayPal gebruikt voor het besluit over het aanbieden van de betreffende betaalmethode. De kredietwaardigheidscheck kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als scorewaarden worden gebruikt in het resultaat van de kredietwaardigheidscheck, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methode. Adresgegevens zijn onder andere, maar niet uitsluitend, opgenomen in de berekening van de scorewaarden. Voor meer informatie over gegevensbescherming, waaronder de gebruikte kredietinformatiebureaus, verwijzen we u naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. Echter, PayPal behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsafhandeling.

SOFORT

Bij keuze van de betaalmethode “SOFORT” wordt de betalingsafhandeling uitgevoerd door betaaldienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “SOFORT”), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, inclusief informatie over uw bestelling, doorgeven volgens Artikel 6, lid 1, onder b AVG. SOFORT GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De doorgifte van uw gegevens gebeurt uitsluitend voor het doel van betalingsafhandeling met de betaaldienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Voor meer informatie over de gegevensbescherming van SOFORT verwijzen we u naar de volgende internetpagina: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

CONTACT VOOR HERINNERING AAN BEOORDELING

Eigen beoordelingsherinnering (geen verzending via een klantbeoordelingssysteem)

We gebruiken uw e-mailadres, onafhankelijk van de uitvoering van het contract, uitsluitend voor interne reclamedoeleinden om u te informeren over gelijkaardige producten uit ons assortiment, waarbij u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres zonder dat hiervoor andere kosten dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven ontstaan. De rechtsgrond hiervoor is Artikel 6, lid 1, onder f AVG. Als u geen reclame meer wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven. U kunt uw bezwaar bekendmaken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid hieronder.

GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTACCOUNT EN VOOR KLANTENSERVICE

Volgens Artikel 6, lid 1, onder b AVG verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien in het betreffende invoerformulier. Verplichte velden worden gemarkeerd. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de uitvoering van het contract en voor de verwerking van uw verzoeken. Na volledige afhandeling van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken zoals wettelijk toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor voorziene functie in het klantaccount.

GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING

10.1 Aanmelding voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. De verstrekking van verdere, apart gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u wilt dat wij de nieuwsbrief verzenden. We

sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u in de toekomst onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op de daarin opgenomen link te klikken.

Door de bevestiging geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens Artikel 6, lid 1, onder a AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres op dat door uw internet service provider (ISP) wordt toegekend, evenals de datum en het tijdstip van aanmelding en bevestiging, om misbruik van uw e-mailadres te traceren op een later tijdstip. De gegevens die wij verzamelen bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor de reclame via de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres uit de nieuwsbriefontvangerslijst, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken zoals wettelijk toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Overeenkomstig Artikel 15 AVG heeft u het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt;
 • Overeenkomstig Artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste of aanvulling van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken;
 • Overeenkomstig Artikel 17 AVG heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking
 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • om redenen van algemeen belang, of
 • voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims is vereist;
 • Overeenkomstig Artikel 18 AVG heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, voor zover
 • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te laten verwijderen;
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de uitoefening of verdediging van juridische claims, of
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Artikel 21 AVG;
 • Overeenkomstig Artikel 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te verzoeken;
 • Overeenkomstig Artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze hoofdvestigingsplaats.

Als u vragen heeft over de verzameling, verwerking of gebruik van uw persoonlijke gegevens, informatie wilt verkrijgen, deze wilt corrigeren, blokkeren of verwijderen, of wilt dat wij gegevens overdragen aan een andere verantwoordelijke, zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactmogelijkheden:

info@vanderzeemode.nl

Datum laatste update: 10-06-2024